هاست لینوکس حرفه ای (ایران) با منابع سخت افزاری اختصاصی

هاست 1000 مگابایت

هاست حرفه ای ایران با 3 گیگ رم و 2 هسته پردازنده اختصاصی

هاست لینوکس 1000 مگ فضا

پهنای باند ماهیانه 10000 مگ

سایر امکانات نامحدود

هاست 2000 مگابایت

هاست حرفه ای ایران با 3 گیگ رم و 2 هسته پردازنده اختصاصی

هاست لینوکس 2000 مگ فضا

پهنای باند ماهیانه 20000 مگ

سایر امکانات نامحدود

هاست 5000 مگابایت

هاست حرفه ای ایران با 3 گیگ رم و 2 هسته پردازنده اختصاصی

هاست لینوکس 5000 مگ فضا

پهنای باند ماهیانه 50000 مگ

سایر امکانات نامحدود